Privacy beleid

 

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens ik van u heb, wat ik daar mee doe, hoe ik deze beveilig en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hoop ik u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik zal uw vraag binnen 2 weken beantwoorden. Stefan de Block (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Atletiekvereniging VZA

VZA is een vereniging die ruimte biedt aan (wedstrijd)leden van bij de VZA aangesloten atletiekverenigingen die (potentieel) deelnemer zijn aan competitiewedstrijden en daartoe de wedstrijdlicentie van de Atletiek Unie (AU) via VZA verkrijgen. Men blijft (gewoon) lid van de oorspronkelijke vereniging die ook de normale lidmaatschapsgelden en dergelijke blijft innen.

 

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

VZA verzamelt van haar leden en vrijwilligers uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden bewaard in een online administratieprogramma (All United) wat beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Type lid (alleen wedstrijd lid, mogelijk bestuurslid)
 • Lidnummer VZA
 • Licentienummer Atletiekunie
 • Ingangsdatum lidmaatschap

Daarnaast beschikken wij nog over persoonsgegevens van sponsoren van de vereniging en/of evenementen. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon (indien bekend)
 • Bedrijfsnaam
 • Adres bedrijf
 • Postcode bedrijf
 • Vestigingsplaats bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Emailadres bedrijf
 • Bankrekeningnummer bedrijf

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

De gegevens in ons ledenadministratieprogramma worden gebruikt voor het bijhouden van de ledenadministratie, andere atletiek gerelateerde activiteiten en het uitbetalen van vergoedingen.

De gegevens van sponsoren worden gebruikt voor het opstellen van sponsorovereenkomsten en de afhandeling van de hierin opgenomen betalingsverplichtingen.

 

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

Slechts enkele personen hebben toegang tot de volledige dataverwerking van ons administratieprogramma. Dit zijn:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris (tevens ledenadministrateur)

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

VZA bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

 

Bescherming van uw gegevens

Zoals hierboven omschreven worden uw gegevens digitaal bewaard in een online administratiesysteem. Alle beschreven gebruikers beschikken over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, welke wordt verwijderd zodra deze gebruiker op grond van wijziging of beëindiging van zijn functie niet langer toegang hoeft te hebben tot deze gegevens.

Alle papieren gegevens die worden verzameld tijdens de inschrijfprocedure voor het lidmaatschap of het tot stand komen van de sponsorovereenkomst worden nadat zij digitaal zijn verwerkt vernietigd.

 

Gegevens delen met derden

VZA speelt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden persoonsgegevens door aan externe (commerciële) partijen.

Indien u als lid heeft aangegeven wedstrijd lid te willen worden, zijn uw gewone persoonsgegevens bekend bij de Atletiekunie.

 

Website

Deze website slaat geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op.

 

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies.

 

Statistieken

Deze website houdt geen statistieken bij.

 

Webformulieren

Deze website maakt geen gebruik van contactformulieren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers

Persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers worden door of namens de VZA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Opmaken startlijsten wedstrijd;

–          Opmaken uitslagen wedstrijd;

–          Inning inschrijfgelden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het inschrijfformulier voor wedstrijden.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de VZA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Categorie;
 • Woonplaats;
 • Lidmaatschap vereniging;
 • Wedstrijdlicentie;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de VZA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)  gedurende de periode tot na afloop van de wedstrijd en na inning inschrijfgelden. Voor uitslagen geldt dat deze in ieder geval kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website, de website van de organiserende vereniging en via www.atletiekzeeland.nl. Uitslagen kunnen tevens worden verwerkt in statistieken en ranglijsten. Deze gegevens worden bewaard, waarbij iemand altijd het recht van verwijdering heeft.

 

Portretrecht
Gebruiker verleent bij voorbaat toestemming aan de wedstrijdorganisatie voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Gebruiker zichtbaar is, die met goedkeuring van de wedstrijdorganisatie zijn gemaakt en op websites/platformen van de wedstrijdorganisatie zijn geplaatst. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde materiaal kan kosteloos worden gebruikt.

 

Uitslagen en foto’s

Op onze website plaatsen wij regelmatig uitslagen van wedstrijden. In deze uitslagen worden de namen en woonplaats of vereniging van de deelnemers getoond.

Mocht u uw naam verwijderd willen hebben van een uitslagen- of ranglijst, dan kunt u dit aangeven via ‘Anjolie’ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Tevens worden er tijdens wedstrijden en evenementen foto’s gemaakt, welke worden getoond in de fotoalbums op onze website. M.i.v. 25 mei 2018 wordt bij de inschrijving gevraagd of u akkoord gaat met de plaatsing van foto’s waarop u zichtbaar bent op onze website. Indien u heeft aangegeven dat u hier niet mee akkoord gaat zullen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Bij grote groepen mensen (atleten/toeschouwers) is het soms moeilijk om dit te controleren. Mocht u zien dat wij ondanks uw bezwaar toch een afbeelding hebben geplaatst waarop u herkenbaar bent dan kunt u dit aangeven bij het bestuur. De desbetreffende foto dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (secretaris a.i.) Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen.